مینی دوره مدیریت ارتباط با مشتریان کد 03

چرا مدیریت ارتباط با مشتریان در دنیای کنونی و با توجه به بحران های متعددی که برای کسب و کارها…

0
5,000,000 تومان

همایش فنون و تکنیک های مذاکره در فروش

آنچه خواهیم آموخت تکنیک ها و روش های مذاکره فنون تاثیرگذار در مذاکرات تاثیرات زبان بدن در مذاکرات به چه…

18
از 500,000 تومان

مدیریت ارتباط با مشتریان

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان

چرا مدیریت ارتباط با مشتریان در دنیای کنونی و با توجه به بحران های متعددی که برای کسب و کارها…

5
2,000,000 تومان

سومین دوره کلاب تخصصی مدیران (حضوری)

بدون امتیاز 0 رای
30,000,000 تومان

چرا کلاب مدیران؟ آکادمی دکتر محمد منیری بعد از 8 سال تجربه برگزاری سمینارها و دوره های مختلف آموزشی و…

17
30,000,000 تومان

سومین دوره کلاب تخصصی مدیران (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای
8,000,000 تومان

چرا کلاب مدیران؟ آکادمی دکتر محمد منیری بعد از 8 سال تجربه برگزاری سمینارها و دوره های مختلف آموزشی و…

1
8,000,000 تومان

واکسن کسب و کار (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان
3
1,500,000 تومان

فروش یعنی همه چی (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای
999,000 تومان
0
999,000 تومان

فنون مذاکرات (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای
599,000 تومان
0
599,000 تومان