. . .

دکتر محمد منیری مشاور بازاریابی

فروش، برندینگ، بیزنس کوچ
دوره آموزشی

19+

دوره آموزشی

کوچ شخصی

120+

کوچ شخصی

ساعت آموزش

3500+

ساعت آموزش

کاربران سایت

115+

کاربران سایت

دوره‌ های آموزشی آکادمی دکتر محمد منیری

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!